Lenkjer

Sida inneheld reklame

Her har eg samla lenkjer og rabattkodar som kan nyttast av dei som ynskjer det.

 

Iherb

Det er enkelte ting ein ikkje får kjøpt i norske butikkar og då tingar eg som oftast dette frå Iherb. Dette kan vere til dømes kosttilskot som magesyretablettar eller allergivennlege matvarer som mjølkefrie sjokoladekaramellar frå Cocomels.

Tidlegare var det ei øvre grense for kor mykje ein kunne kjøpe for i utanlandske nettbutikkar, men denne grensa er fjerna og mva er no rekna inn i prisane til Iherb. Ein kan med andre ord tinge for akkurat så mykje ein ynskjer og det kjem ingen ekstra kostnader utover frakt.

Gå inn på www.iherb.com og legg inn koda FGS319 som «promocode» kvar gong du handlar så får du nokre prosentar i rabatt på kjøpa dine.

 

Frønæring frå Rain

Frønæring frå Rain er matbaserte kosttilskot som inneheld ulike kaldpressa frø. Dei er veganske og økologiske. Sidan dei er flytande kan det vere enklare for kroppen å ta opp næringa og det kan vere gunstig som til dømes i mitt tilfelle kor magen er ganske sensitiv og fordøyinga ikkje fungerer heilt optimalt.

Dei fleste startar med ein pakke Soul per dag. Nokon kombinerer det i tillegg med Core, Pure, Bryt eller Bend. Her må den enkelte prøve seg fram kva som passar for seg sidan alle kroppar er ulike.

Eg starta med frønæring i august 2021 og då brukte eg ein pose Soul dagleg i rundt ein månad før eg gjekk over til Soul Red som eg no stort sett tek dagleg. Desse brukar eg fordi eg merkar at dei har positiv innverknad på den sensitive magen min. Eg er mindre oppblåst og opplever at magen er generelt meir stabil. Når uhellet er ute eller eg kjenner at magen treng ekstra støtte i ei periode supplerer eg med ein Pure dagleg.  I tillegg tek eg ein Bend kvar kveld fordi eg tykkjer at det er med på å gje meg betre søvn og mindre muskelsmerter.

Ta gjerne kontakt med meg for meir informasjon og rettleiing i val av produkt. Ynskjer du å lese meir om produkta og andre sine erfaringar så send meg ei melding så kan eg invitere deg inn i ei lukka norsk facebookgruppe kor ein kan søke etter meir spesifikk informasjon.

Ynskjer du å gå rett til å prøve frønæring med ein gong så kan du nytte framgongsmåten nedanfor.

 

Korleis tinge frønæring

Gå inn på nettsida https://rainintl.com/solgava

Legg inn Noreg som land og norsk som språk ved å trykke på flagget oppe til høgre i bildet.

Klikk på «shop now/butikk» oppe til venstre.

Finn fram til produkta du ynkjer å kjøpe og legg dei i handlekorga. Ein kan velje mellom å gjere eit eingongskjøp eller opprette eit abonnement. Ved å abonnere får ein litt lavare pris og får tilsendt ei øskje med produktet kvar månad (dette kan ein utsette, endre eller stoppe når som helst seinare)

Klikk på handlekorga. Gå inn på betaling og klikk på opprett konto. Legg inn opplysningane dine og lag brukarnamn og passord. Her kan du også legge inn dato for når abonnementet/autoship skal sendast.

Registrer betalingskortet, legg inn bestillinga og godkjenn med bank-id.

Produkta vert sende frå lageret i Hønefoss og det brukar ikkje ta så mange dagane før ein får varene i posten.

 

Korleis verte distributør

Ein kan når som helst gå frå å vere kunde til å verte distributør. Som distributør får ein den beste prisen på produkta. Ein kan også rekruttere andre og kanskje tene nokre kroner om ein er aktiv, men dette er ikkje nødvendig for å velje å verte distributør.

Gå inn på nettsida https://rainintl.com/solgava

Klikk på «join us/bli  med» oppe til venstre

Velg startpakke (til dømes Basic eller Builders balance)

Skriv inn personlege opplysningar. Tax-ID er det same som personnummeret ditt.

Legg inn betalingsinformasjon og stadfest med Bank-ID om det vert etterspurt.

Registrer e-postadresse, namnet du ynskjer å ha på nettbutikken din og lag eit passord.

Kryss av i boksen for at du er enig og klikk på «submit enrollment»

Etter registrering kjem det tre e-postar. Det er ein om ordren, ein velkomste-post og ein e-post om å stadfeste kontoen din og logge inn. NB! Noter deg nummeret som du får tildelt sidan du kan nytte dette som brukarnamn ved innlogging.

Det er eit par facebookgrupper for distibutørar så ta gjerne kontakt med meg om du ynskjer å verte invitert.